Перекласти сторінку

Іноваційні проекти

Інтелект України    Сьогодення об'єктивно вимагає переведення освітнього процесу на технологічний рівень, активізації пошуку перспективних інноваційних науково - дослідних технологій.
Інноваційний підхід – це спроба пошуку нової моделі сучасної початкової школи через організацію навчально-виховного процесу, оновлення змісту і структури освіти, впровадження у педагогічну практику інноваційних технологій навчання і виховання та розумне їх поєднання з класичними.
Саме таким інноваційним підходом для навчання молодших школярів і є науково-педагогічний проект «Інтелект України».
   З 2013 - 2014 навчального року в нашій школі стартував даний проект. Це комплексна програма, яка закладає якісний фундамент для оволодіння різними науками.
   Сутність проекту полягає в набутті дитиною необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, гнучкого творчого мислення, самоконтролю та самооцінки, швидких реакцій, розвитку пізнавальних процесів. Завдяки міжпредметним зв’язкам, засобам наочності та відеоматеріалам, навчання стає більш зрозумілим та цікавим. Під час уроків учні з задоволенням виконують фізичні хвилинки під музичний супровід з танцювальними рухами, відпочивають під час релаксаційних пауз. Завдання, які вміщені в посібниках, поділяються на: пробні, тренувальні та творчі, що стимулює учнів до самостійного виконання вправ. Технічні вправи, які використовуються на уроках, дають можливість швидко розвивати навичку читання та цілісне сприйняття матеріалу.
   Працюючи за цим проектом у дітей збільшується інтерес до навчання, готовність творити задля кращого майбутнього нашої держави.


Один учень - один комп'ютер


   Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 02.02.2009 року №54 та листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України від 08.09.2009 року №14/18-1594 вчителями початкових класів Ірпінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13 розпочата дослідно експериментальна робота з теми «Науково-методичні основи використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі в середовищі «1 учень -1 комп’ютер» на базі шкільних нетбуків».

   Ми живемо в такому світі, в якому інформаційний потік постійно зростає, а час наче ущільнюється. Сучасні діти дуже швидко розвиваються, легко опановуючи цифровими технологіями. Зрозуміло, що і засоби навчання сучасних дітей мають відповідати вимогам сьогодення. На допомогу підручнику й зошиту, ручці та олівцям має прийти сучасний цифровий засіб навчання - такий як, наприклад, шкільний нетбук.

Інформаційні технології збагачують інформаційний світ дитини. Тому у зв’язку з розвитком цифрових технологій, впровадженням інформації у повсякденне життя актуальною стає проблема формування інформаційної грамотності учнів початкових класів.

   Саме тому в нашій школі був впроваджений проект «1 учень - 1 комп’ютер». Почали ми свою роботу над реалізацією проекту «1 учень – 1 комп’ютер» із введення курсу «Сходинки до інформатики», «Мій перший нетбук» під час яких учні отримували елементарні уявлення про апаратну частину комп’ютера та нетбука та розвивали навички роботи, як користувачі. На партах дітей лежить «чарівна скринька» - найпотужніший інструмент навчання, який довів кожному учневі, що знання, вміння та навички з різних предметів він може застосовувати на практиці.

   Використання шкільних нетбуків у навчально-виховному процесі сприяє посиленню мотивації навчання (учні з нетерпінням чекають уроку з використанням нетбуків), дозволяє не лише створювати реальну атмосферу діяльності, а й унаочнювати ті процеси, які в реальному житті не можуть бути відтворені. Комплексне сприйняття інформації завдяки тексту, звуку, кольору, анімації дозволяє розширити межі соціального оточення, в якому відбувається пізнавальний розвиток дитини.

Індивідуальна робота учня за нетбуком сприяє розвитку самостійності, створює умови комфортності під час виконання завдань.

   Застосування ІКТ в початковій школі можливе і необхідне, з 2009 року учителі школи використовують нетбуки на уроках- це сприяє підвищенню інтересу до навчання, його ефективності, розвиває дитину всебічно.

Ми впевнені, що для досягнення успіху в умовах економії часу для здобуття знань. Діти повинні навчитися добирати та аналізувати інформацію, синтезувати нові знання, будувати ефективну комунікацію з представниками різних культур. Навчальне середовище школи, в якій кожен учень та вчитель можуть викорис­товувати персональний мобільний комп'ютер, наповниться новими інноваційними моделями використання інформаційних та комунікаційних технологій, без яких не можна уявити світ високих технологій ХХІ століття і сучасних дітей – його маленьких творців.