Перекласти сторінку

Самоврядування учнів


Учнівське самоврядування#ТОП13

(творче об’єднання підлітків)


 

Президент  об’єднання ТОП13

Нагорська Кіра Олегівна


Заступниця президента

         Овчаренко Анастасія КостянтинівнаМенеджер по зв’язкам з громадськістю

 Гончар Владислава В’ячеславівна


Фотокореспондент

Отуоньє Вікторія

 

Прес-центр «Шкільний дзвінок»:


Гончар Влада

Грицюк Настя

Яцентюк Настя


 

Радіоцентр «Радіоschool13»:


Пойда Анна

Лісовська Валерія


 

Уроки для малечі:


Галицька Софія

Лісовська Валерія

Печура Євгенія

Ющенко Софія ­­


  

Руханки для школярів:


Отуонье Вікторія

Небога Ангеліна

Грицюк Настя


 

Команда Сheearliading:

Ющак Мілана

Шпак Юліана

Прокопенко Валерія

Мазніченко Аліна

Гриб Марина


Лєтошко Маргарита

Богданова Валерія

Дворак Софія

Скрябіна Катерина

 

Команда волонтерів:

 Онащенко Альона

Пойда Аня

Лук’янова Марія

Кот Злата


 

 

СТАТУТ
ДИТЯЧОГО ОБ’ЄДНАННЯ ІРПІНСЬКОЇ ЗШ І- ІІІ ст. № 13


ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

1. Дитяче об’єднання ТОП13 створене на добровільних засадах самодіяльним об’єднанням дітей .
2. У своїй діяльності об’єднання керується даним Статутом .
3. Найвищим органом влади учнівського самоврядування є загальношкільна конференція, яка проводиться раз на рік.
4. На період між є загальношкільною конференцією, керівництво учнівсь- ким самоврядуванням здійснюється учнівською радою .
5. Учнівське самоврядування має двоступеневу структуру: загальношкільну і класну , з чітким взаємозв’язком органів учнівського самоврядування класів із загальношкільними , тобто перші підпорядковуються останнім, а педколектив школи здійснює консультативне педагогічне керівництво органами учнівського самоврядування обох рівнів.


УЧНІВСЬКА РАДА

6. Учнівська рада – найвищий виконавчий орган учнівського самоврядування, робота якого спрямована на розвиток учнівської ініціативи, дисципліни та особливостей у відповідності до задоволення своїх потреб та інтересів.
7. Учнівська рада обирається на загальних зборах і підзвітна їм один навчальний рік.


СТРУКТУРА УЧНІВСЬКОЇ РАДИ

8. Учнівська рада складається з членів: по одному з 5-11класів .
9. З членів обирається голова і заступник , радники служб .Вибори прово-дяться на організаційному засіданні відкритим голосуванням. Кандидат вважається обраним на посаду , якщо за нього проголосувало більшість голосів.
10. Дитяче об’єднання ТОП13 включає в себе такі служби :
Команда волонтерів
Команда Сheearliading
Руханки для школярів
Уроки для малечі

Радіоцентр «Радіоschool13»

Прес-центр «Шкільний дзвінок»

Фотокореспондент

Менеджер по зв’язкам з громадськістю.
Президент і заступник учнівської ради не є членами служб. Кожна служба складається з 1-5 чоловік: радник, його заступник та члени .


ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ

11. Президент здійснює загальний контроль за виконавською дисципліною, координує роботу служб, проводить засідання учнівської ради .
12. Заступник президента учнівської ради здійснює роботу по активізації діяльності центрів , контролює виконання рішень засідань учнівської ради, є керівником шкільного інформаційного агентства,планує його роботу , здійснює оформлення матеріалів . У разі відсутності голови виконує його обов’язки .
13. Радник голови дитячого об’єднання звітує на засіданні учнівської ради .Систематично проводить роботу і подає заступникові інформацію про її виконання.
У спеціальному зошиті здійснюється облік роботи центрів, запланована
робота центру .
14.  Планує роботу центру разом з головою учнівської ради , педагогом –організатором та заступником директора школи з виховної роботи. Забезпечує простір для ініціативи , творчості , самодіяльності учнів у навчально- пізнавальній діяльності. Звітує перед учнівською радою про участь учнів школи у роботі МАН та інших конкурсах шкільного, міського та обласного рівнів ; участь учнів школи в очних та заочних предметних олімпіадах .
Організовує пошукову роботу в школі .
15. . Планує роботу з головою учнівської ради, педагогом – організатором , заступником директора школи з виховної роботи . Сприяє підвищенню рівня культури поведінки . Піклується про виховання у школярів свідомої дисципліни , підтримування порядку в школі .Координує роботу класних центрів дисципліни і порядку. Здійснює контроль за відвідуванням школи учнів з неблагонадійних родин та учнів схильних до правопорушень. Контролює чергування по школі та висвітлювання результатів чергування . Пропагує норми правил культурної поведінки в громадських місцях .
16. . Планує роботу з головою учнівської ради, педагогом – організатором , вчителями фізичного виховання ,соціальним педагогом, психологом школи, класними керівниками . Пропагує здоровий спосіб життя серед учнів. Організовує роботу з профілактики правопорушень, профілактики й подолання шкідливих звичок . Сприяє підготовці та проведенню заходів спортивно- оздоровчогонапрямку . і . Залучає учнів школи до участі в екологічній акції,
17.  Планує роботу з головою учнівської ради, педагогом – організатором , заступником директора школи з виховної роботи .Вивчає громадську думку шкільного життя ,створює інформаційний банк про життя класних колективів .Проводить огляди – конкурси літописів та інформаційно- рекламних вісників класних колективів, за вчасну зміну матеріалів на стендах у вестибюлі школи .
Піклується про співпрацю з учнями початкової ланки та організацію шефської роботи . Здійснює рейд- перевірки в 1-4 класах по стану збереження підручників, перевірку зовнішнього виг-ляду молодших школярів. Організовує та проводить рухливі, розва-жальні ігри під час перерв та на ГПД . Допомогає вчителям у підготовці до свят. Залучає учнів школи до підготовки та проведення творчих справ , свят, фестивалів, конкурсних розважальних програм .Контролює систематичність екскурсійно- краєзнавчої роботи, співпрацює з радою історико -краєзнавчого музейного комплексу школи. Піклується про естетичне виховання школярів, розвиток їхніх художніх здібностей. Організовує цікаві зустрічі, вечори відпочинку, дискотеки , бере участь в оформленні примішень перед початком виховних заходів. Піклується про рекламу в проведенні спортивних змагань , забезпечує їх висвітлення в шкільній прес турбується про вчасне висвітлення результатів участі учнів школи у заходах .


ФОРМИ РОБОТИ

18. Засідання учнівської ради проводиться згідно з планом не рідше два рази на місяць.( другий і четвертий тиждень місяця) Протоколи ведуться як підсумок місячної роботи учнівської ради .
19. При виникненні проблем , які потребують негайного вирішення, учнівська рада засідає частіше. Рішення учнівської ради заслуховуються на лінійці .
20. Лінійки по об’єднаннях (1-4; 5-8 ; 9-11кл.) проводяться раз на чверть. На лінійку виносяться питання : звіти чергових класів, повідомлення про діяльність школи на наступні два тижні, застосування методів заохочення та покарання, що до конкретних вчинків , проведення підсумків щодо справ, які відбувалися в школі ; святкові лінійки .


ОБЛІК РОБОТИ

21. Учнівська рада проводить роботу з учнями,використовуючи різні форми: колективні , індивідуальні .
22. Облік роботи центрів проводиться в окремому зошиті, а також на стен- дах .
23. Методи заохочення і покарання визначенні Статутом школи.
24. До покарань учнівською радою вводяться такі форми: зауваження членів учнівської ради, розгляд питання службами , розгляд учнівською радою.
25. Заохочення мають такі форми: подяка на лінійці, нагородження подякою учнівської ради, грамотою дирекції школи, фотографування для розміщення фотографій на стенді ”Кращі учні школи” , „Кращі спортсмени школи”, тощо, висвітлення результатів на шкільному сайті.
26. Учнівська рада має право визначати найактивніші класи у різних видах діяльності школи за навчальний рік методом рейтингу. Підсумок проводиться кожного семестру у різних номінаціях.(на звання „Зразковий клас”, Громадсько-активний клас”, „Найкращий черговий клас”). Нагородження проводиться на святі останнього дзвоника .


ВЗАЄМОДІЯ УЧНІВСЬКОЇ РАДИ З ІНШИМИ ОБ’ЄДНАННЯМИ І ПЕДКОЛЕКТИВОМ ШКОЛИ


27. Директор школи призначає з числа вчителів керівника учнівської ради і консультантів служб, які мають право дорадчого голосу і допомагають у вирішенні проблем , спрямовують роботу учнівської ради.
28. Члени учнівської ради доводять інформацію в класах .Відповідальність за рішення лягає на конкретного виконавця , контроль за старостою. Староста підзвітний учнівській раді .
29. Учнівська рада тісно співпрацює з гуртками та спортивними секціями, які діють в школі , сприяє поширенню інформації про них .


ВИБОРИ

30. Члени учнівської ради ради обираються на класних зборах шляхом відкритого голосування простою більшості голосів на альтернативній основі .
31. Президента , заступника, радників служб - на організаційному засіданні учнівської ради простою більшості голосів на альтернативній основі .
32. Президент може мати план діяльності у випадку його обрання .


ПЕРЕВИБОРИ І ПОЗБАВЛЕННЯ ЧЛЕНСТВА В УЧНІВСЬКІЙ РАДІ

33. У випадку несистематичного виконання членами учнівської ради своїх обов’язків і не реагування на зауваження інших членів, щодо покращення своєї роботи .
34. У випадку, коли член учнівської ради порушує правила для учнів школи і не реагує на зауваження .
35. У разі переїзду (зміни місця проживання ) чи переходу до іншої школи .
36. Згідно з статті 33 розділу 5 учні класу повинні обрати нового члена уч- нівської ради не пізніше одного місяця з часу виключення.До цього часу староста класу суміщає і членство в учнівській раді .


КЛАСНІ ЗБОРИ

37. Класні збори – найвищий виконавчий орган , який збирається в міру потреби , але не рідше одного разу на місяць .
38. На зборах розглядаються питання , що стосуються життя класу: планування роботи , заохочення і покарання окремих учнів , обговорення діяльності класу ( звіти активу класу) , шляхи покращання роботи та інше .
39. На класні збори можуть бути запрошені батьки , вчителі-предметники , інші члени учнівської ради .
40. Класні збори можуть вносити пропозиції , які повинні розглядатися на засіданнях учнівської ради ,з повідомленням про своє рішення на лінійці.
41. Головою зборів є староста .
44. Матеріали зборів фіксує секретар , який обирається на навчальний рік


ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ РОБОТИ УЧНІВСЬКОЇ РАДИ


42. Створення „Школи лідера ” .
43. Проведення психологічною службою анкетувань, які сприяють виявленню тенденцій розвитку самоврядування .
44. Включення в перелік питань засідань учнівської ради положень, які дають змогу активізувати діяльність учнівської ради .
45. Нестандартні підходи до форм роботи .
46. Положення статуту можуть бути змінені з ініціативи зборів класу, загальношкільних зборів, якщо за них проголосує 2\3 усіх учасників .


Сторінки нашого життя