Перекласти сторінку

Методична робота

Методичний кабінет Ірпінської ЗШ І-ІІІ ступенів №13


Методичний кабінет Ірпінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13 має багатий напрацьований досвід із впровадження інновацій, є організуючим центром роботи щодо підвищення кваліфікації та фахової майстерності педагогічних кадрів. Кабінет обладнаний відповідно до вимог Положення про методичний кабінет та є осередком сприятливого інноваційного середовища в школі.

Методична робота – найголовніша складова різнобічної діяльності заступника директора. Через систему цієї роботи відбувається вдосконалення навчально – виховного процесу.

Сьогодні методичний кабінет - центр педагогічної майстерності вчителів, інформаційно-ресурсний центр, науково-практичний центр. В ньому учитель може знайти літературу за фахом, визначити для себе проблему, над якою він буде працювати, отримати методичні рекомендації щодо проведення сучасного уроку і виховного заходу.

Методичний кабінет школи організовує роботу педагогічної та методичної ради,конкурсів професійної майстерності. Це-робочий куточок в якому впорядковані методичні матеріали, систематизовано документацію, встановлено та в повній мірі використовується сучасний комп’ютер,сканер, принтер,вебкамера. Комп’ютер під’єднано до швидкісного Інтернету.

Структура і наповнюваність кабінету продумані і створені так, що матеріали, які є в наявності і зберігаються в ньому, розміщені раціонально і зручні для використання.

В травні 2015 року кабінет став лауреатом обласного огляду методичних кабінетів навчальних закладів та закладів освіти обласної комунальної власності.

Завідуюча кабінетом учитель-методист, спеціаліст вищої категорії заступник директора школи з навчально-виховної роботи Колесник Наталія Алімівна.


Методичні об'єднання та творчі групи


Домінантною роботою школи є методичні об’єднання. У нашій школі створені й діють:


 • методичне об’єднання вчителів – словесників (учителі української мови та літератури, вчителі світової літератури), керівник – учитель - методист Прокопенко Наталія Юріївна;
 • методичне об’єднання вчителів іноземних мов (учителі англійської мови, французької мови, німецької мови), керівник учитель Бурлачук Наталія Петрівна;
 • творча група вчителів природничо-математичних дисциплін (учителі математики, вчителі інформатики, вчителі фізики, вчителі хімії), керівник учитель-методист Захлюпана Наталія Петрівна;
 • творча група вчителів суспільно-природничих дисциплін (учителі географії, вчителі історії, суспільствознавства, правознавства, вчителі біології, вчитель основ здоров’я та безпеки життєдіяльності), керівник учитель-методист Філіпчук Валентина Іванівна;
 • динамічна група вчителів оздоровчо-трудового та естетичного циклу (вчителі фізичної культури, вчитель Захисту Вітчизни, вчителі трудового навчання, вчитель художньої культури, вчитель образотворчого мистецтва, вчитель музичного мистецтва, керівники гуртків), керівник- учитель першої кваліфікаційної категорії Койда Наталія Олександрівна;
 • методичне об’єднання вчителів початкових класів (вчителі початкових класів, вихователі ГПД), керівник учитель-методист Уховська Людмила Миколаївна;
 • методичне об’єднання класних керівників, керівник старший учитель Павленко Катерина Михайлівна.

МОДЕЛЬ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ІРПІНСЬКОЇ ЗШ І-ІІІ СТУПЕНІВ №13


БІБЛІОГРАФІЯ ДРУКОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ІРПІНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №13 2007-2015 РОКИ


Робота шкільних методичних об’єднань творчи та динамічної гупи передбачає: діагностику утруднень учителів, вихователів, класних керівників і вибір форм підвищення кваліфікації на основі аналізу потреб; розробку рекомендацій про зміст, методи та форми організації навчально-виховної діяльності; підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу; розробку основних напрямів і форм активізації пізнавальної, науково-практичної діяльності учнів у позаурочний час(олімпіади, конкурси, предметні декади, тощо); вдосконалення змісту освіти, апробація, первинна експертиза підручників, навчальних програм, технологій, методик тощо; вивчення, узагальнення, пропаганду кращого перспективного педагогічного досвіду, створення банку даних актуального досвіду; затвердження матеріалів для здійснення підсумкової державної атестації у випускних класах; здійснення моніторингу ефективної діяльності членів методичних комісій; вдосконалення педагогічної майстерності вчителів, вихователів, класних керівників, керівництво роботою школи молодого вчителя, педагогічними майстернями, тимчасовими творчими колективами вчителів; участь в атестації педагогічних працівників. У процесі організації використовуються як традиційні так і нетрадиційні форми та методи роботи: доповіді, тренінги, методичні фестивалі, семінари,читацькі конференції, психолого-педагогічні тренінги.


Інформаційно-аналітичний центр


Велика кількість діагностичних матеріалів, створених за допомогою комп’ютера, послу­жила базою для організації в школі інформаційно-аналітичного центру навчально-виховної роботи. Це матеріали про всі напрями роботи школи, які представлено у вигляді таблиць, діаграм, графіків, схем тощо.

Інформаційно-аналітичний центр (ІАЦ) є структурним підрозділом шкільного методичного кабінету.

Метою діяльності ІАЦ є інформаційно-аналітичне та довідково-статистичне забезпечення роботи закладу освіти.

Діяльність ІАЦ спрямована на вирішення таких завдань:

- систематичний збір, обробка та одержання постійної необхідної інформації, яка об’єк­тивно відображає дійсний стан справ у закладі освіти, що є важливою умовою вдосконалення навчально-виховного процесу та управління;

- оперативне нормативне та інформаційно-аналітичне забезпечення освітньої діяльності Ірпінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13;

- довідково-статистичне забезпечення навчально-виховного процесу,консультування та інформування педагогів школи;

- пропаганда досягнень учнів та учителів школи;

- створення банків педагогічної інформації;

- створення портфоліо вчителів.


Для забезпечення управління навчально-виховним процесом, доведення до вчителів інформації про результати досліджень з навчально-виховної роботи і ППД, а також надання їм допомоги у розвитку професійної компетентності визначено такі напрями роботи ІАЦ :


 • організація досліджень та прогнозування освітніх процесів у школі;
 • створення банку інформацій щодо навчально-виховної роботи;
 • моніторингове та психолого-педагогічне дослідження;
 • організація консультацій з питань інформації про навчально-виховну роботу школи;
 • розробка і впровадження інформаційно-комп’ютерного забезпечення управлінського процесу;
 • впровадження в педагогічну практику нових інформаційних технологій;
 • здійснення комплексу робіт, спрямованих на виявлення інтересів, навичок, здібностей і індивідуальних особливостей учнів на основі аналізу діаграм, результатів діяльності закладу.

Джерелами інформації для ІАЦ є: нормативні й розпорядчі документи, методичні матеріали; результати навчально-виховного процесу, результати внутрішкільного контролю за різними ділянками навчально-виховного процесу.

ІАЦ використовує такі методи збору інформації для: анкетування, бесіди, спостереження, вивчення документації, статистична звітність, моніторинг, діагностика.Завідувач інформаційно-аналітичним центром Ярильченко Наталія Вікторівна.


Методична скарбниця Ірпінської ЗШ І-ІІІ ступенів №13


Методична лабораторія Ірпінської ЗШ І-ІІІ ступенів №13 (Google)