Перекласти сторінку

Ресурсна кімната

Ресурсна кімната   


Одним із найважливіших чинників поступального розвитку суспільства є гуманне, милосердне та дбайливе ставлення до осіб з особливими освітніми потребами. В освітньому просторі України розроблені і впроваджені концептуальні засади інклюзивного навчання, упроваджуються інноваційні технології корекційно-розвивальної роботи і психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами.

   У Ліцеї №1 протягом трьох років активно розвивається інклюзивне навчання. У 2019/2020 навчальному році було відкрито перший інклюзивний клас, в якому навчалося два учні з особливими освітнми потребами. Під час освітнього процесу  відбувається тісна співпраця вчителя,  асистента вчителя, шкільного практичного психолога та спеціалістів, які проводять корекційно-розвивальну роботу з учнями.

     У Ліцеї працюють асистентами вчителя такі педагоги:  Потіпака Маргарита Сергіївна. Трапезнікова Наталія Володимирівна, Троценко Катерина Миколаївна, Терешенко Оксана Юріївна, Діцул Ліліана Вікторівна. За три роки в нашому Ліцеї вже 5 інклюзивних класів  (чотири -  в початковій школі і один  - в старшій школі).

   Діти з особливими освітніми потребами отримують можливість для нормальної соціалізації, розвитку своїх сильних сторін і талантів, та подальшої інтеграції в суспільство, вступ до професійних та вищих навчальних закладів.

   У дітей з особливими освітніми потребами формуються соціальні компетенції для налагодження дружніх стосунків з ровесниками у школі та поза її межами. Таким чином створюється атмосфера спокійного сприйняття відмінностей інших людей.

    У закладі створено інклюзивно- ресурсну кімнату. Ресурсна кімната - це спеціально організований простір для розвитку дитини та гармонізації її психоемоційного стану.

     Ресурсна кімната поділена на зони та надає безбар'єрність у навчанні. У цій кімнаті надаються індивідуальні або групові психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові заняття. Вона потрібна для психологічного розвантаження, соціально- побутового орієнтування та формування навичок самообслуговування.


          Кожна дитина особлива!    Усі діти - рівні!